Het vakantierooster voor de buitenschoolse opvang is bekend: Zomervakantie 2014