PROTOCOLLEN

Er zijn duidelijk afspraken en richtlijnen welke schriftelijk zijn vastgelegd. Vanaf de eerste tot de laatste minuut dat u uw kind aan onze zorg is toevertrouwend, is een vastomlijnd patroon ontwikkeld, een patroon wat u in ons pedagogisch plan terugvind.

Onderdeel van het pedagogisch plan zijn een aantal door ons uitgewerkte protocollen, formulieren en reglementen. Deze staan ter inzage hier op onze website.

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

download

Melden van infectieziekten

download

Protocol Anti-pesten

download

Protocol Handelen bij een ongeval of incident

download