KLACHTENREGELING

Voordat de opvang en begeleiding van de kinderen van start gaat, vindt er een tweede gesprek (intakegesprek) op Bambino, met de pedagogisch medewerkster, plaats met u als ouder(s)/verzorger(s) en worden afspraken gemaakt. De wensen en behoeften van u en uw kind spelen hierbij een belangrijke rol. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten.

Kindercentrum Bambino beschouwt iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming. Tijdens het plaatsingsgesprek worden de ouder(s)/verzorger(s) onder andere geïnformeerd over de klachtenregeling van Kindercentrum Bambino. Door een heldere procedure vertrouwen we erop dat ouder(s)/verzorger(s) zich uitgenodigd voelen om hun ongenoegen te uiten, er voldoende gelegenheid is om hun klacht(en) te bespreken en naar tevredenheid op te lossen.

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Tevens hebben ouders te allen tijde de mogelijkheid om de klacht voor te leggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Met ingang van 2016 staat Kindercentrum Bambino geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast is Kindercentrum Bambino lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Dat zorgt ervoor dat ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hebben de hulp in te roepen van de Geschillencommissie Kinderopvang.

De brochure met informatie over de Geschillencommissie is als bijlage toegevoegd aan deze klachtenregeling.

 

 

Klachtenregeling KDV + BSO

download

Klachten formulier

download

Brochure Geschillencommissie Kinderopvang

download