j

AANMELDEN

 

Zodra u zwanger bent kunt uw kind aanmelden bij Kindercentrum Bambino.

We willen u adviseren om niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien we voor enkele dagen een wachtlijst hanteren.

h

WACHTLIJST

 

Wanneer uw kind niet meteen kan worden geplaatst, dan komt uw kind op de wachtlijst te staan.

De selectie wordt als volgt gemaakt:
1. Aanvragen voor broertjes en/of zusjes van al geplaatste kinderen op gaan voor op nieuw inschrijvingen;
2. Wijzigingen van bestaande plaatsingen gaan voor op nieuwe aanvragen;
3. Aanvragen voor uitbreiding van de bestaande plaatsing gaan voor op nieuwe aanvragen;
4. De datum van ontvangst van het inschrijfformulier wordt gehanteerd als inschrijfdatum.

Inschrijfformulier KDV