j

AANMELDEN

 

Wij raden u aan om uw kind op tijd aan te melden voor onze BSO.

Als u eerst kennis wil maken, dan maken wij graag een afspraak met u zodat u een goede eerste indruk van ons aanbod kunt krijgen. Dat kan uiteraard ook na inschrijving.

Indien u voor uw kind reeds gebruik maakt van KDV-opvang wordt u een jaar voodat uw kind naar de basisschool gaat benaderd om de wens voor BSO-opvang te pijlen. Indien u gebruik wilt maken van BSO-opvang wordt deze plek voor uw kind vrij gehouden. Kinderen die reeds KDV-opvang bij ons afnemen hebben voorrang op nieuwe kinderen.

h

WACHTLIJST

 

Wanneer uw kind niet meteen kan worden geplaatst, dan komt uw kind op de wachtlijst te staan.

De selectie wordt als volgt gemaakt:
1. Aanvragen voor broertjes en/of zusjes van al geplaatste kinderen op gaan voor op nieuw inschrijvingen;
2. Wijzigingen van bestaande plaatsingen gaan voor op nieuwe aanvragen;
3. Aanvragen voor uitbreiding van de bestaande plaatsing gaan voor op nieuwe aanvragen;
4. De datum van ontvangst van het inschrijfformulier wordt gehanteerd als inschrijfdatum.

INSCHRIJFFORMULIER BSO