Er is goed nieuws met betrekking tot de kinderopvangtoeslag voor 2015.

Naast het extra geld van het ministerie voor de aanpassing van de inkomenstabel in 2014, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgesteld om in principe de maximum uurtarieven, waarover de overheid kinderopvangtoeslag betaalt, per 1 januari 2015 te indexeren, waardoor ouders in 2015 kinderopvangtoeslag over een hoger uurtarief zullen ontvangen.

De verhoging is 1,76 procent. De maximum uurprijs voor dagopvang wordt € 6,84 per uur (2014: € 6,70), voor buitenschoolse opvang € 6,38 per uur (2014: € 6,25) en voor gastouderopvang € 5,48 per uur (2014: € 5,37). Het besluit van het kabinet is een concept besluit. Een definitief besluit wordt voor dit najaar verwacht.