Bij Bambino staat het kind centraal!

[

UW KIND CENTRAAL

Bij Bambino staat het kind centraal. We streven ernaar om het kind en de ouders een prettige, vertrouwde en zorgzame omgeving te bieden. Waarbinnen het kind zich op een fijne manier kan ontwikkelen.

Het is belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons. De buitenschoolse opvang (BSO) moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zijn. Voorwaarden voor een vertrouwde omgeving beginnen bij duidelijkheid voor de kinderen. Het kind moet weten waar het aan toe is.

BSO Bambino is verdeeld over 2 locaties bij BS Maria en BS de Empel. Er kunnen maximaal 76 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar opgevangen worden.

BSO BAMBINO locatie BS Maria

Deze BSO is gevestigd in MFG de Trommel waar ook het kinderdagverblijf is gehuisvest. Dit is tevens onze hoofdlocatie. Binnen deze BSO werken we met 2 groepen: de Blitze Biggen (4 tot 6 jaar) en de Bonte Buffels (7 tot 12 jaar). Deze BSO heeft 46 kindplaatsen.

BSO BAMBINO locatie BS de Empel

Deze BSO is gevestigd in het gebouw bij BS de Empel. Op deze locatie werken we binnen 1 ruimte met 2 tafelgroepen waarbij onderscheid gemaakt wordt in leeftijd en de behoefte van het kind. Deze BSO heeft 30 kindplaatsen.

De kinderen verlaten de basisgroep wanneer zij deelnemen aan activiteiten in bijvoorbeeld de centrale speelhal, gymzaal, andere groepsruimte of buiten. Hierbij kunt u denken aan een balspel, knutselen of dansen.

Na een lange schooldag met van alles “moeten” krijgen de kinderen bij ons de vrijheid om te beslissen of ze wel of niet mee willen doen aan een activiteit. Mochten ze geen interesse hebben dan kiezen ze zelf gewoon iets anders uit.

Wij gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten. We maken gebruik van de buitenspeelplaats van de basisschool. Als de mogelijkheid er is gaan we naar de speeltuin, de diertjes of de bossen.