Bij Bambino staat het kind centraal!

[

UW KIND CENTRAAL

Bij Bambino staat het kind centraal. We streven ernaar om het kind en de ouders een prettige, vertrouwde en zorgzame omgeving te bieden. Waarbinnen het kind zich op een fijne manier kan ontwikkelen.

Het is belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij ons. De buitenschoolse opvang (BSO) moet een plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en zijn. Voorwaarden voor een vertrouwde omgeving beginnen bij duidelijkheid voor de kinderen. Het kind moet weten waar het aan toe is. Er kunnen maximaal 40 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar opgevangen worden.

Onze BSO is verdeeld in 2 basisgroepen, de Blitse Biggen en de Bonte Buffels.

DE BLITSE BIGGEN

Bij de Blitse Biggen verblijven over het algemeen de kleinere kinderen. Groepsgrote: 20 kinderen onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerksters.

DE BONTE BUFFELS

Bij de Bonte Buffels verblijven de oudere kinderen vanaf een jaar of 7. Groepsgrote: 20 kinderen onder begeleiding van  2 pedagogisch medewerksters.

De kinderen verlaten de basisgroep wanneer zij deelnemen aan activiteiten in bijvoorbeeld de centrale speelhal, gymzaal, andere groepsruimte of buiten. Hierbij kunt u denken aan een balspel, knutselen of dansen.

Na een lange schooldag met van alles “moeten” krijgen de kinderen bij ons de vrijheid om te beslissen of ze wel of niet mee willen doen aan een activiteit. Mochten ze geen interesse hebben dan kiezen ze zelf gewoon iets anders uit.

Wij gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten. We maken gebruik van de buitenspeelplaats van de basisschool. Als de mogelijkheid er is gaan we, met de kinderen die mee willen in de Stint, naar de speeltuin, de diertjes of de bossen.